Een app idee registreren en intellectueel eigendom verkrijgen

U heeft een goed app idee en bent zoekende naar de volgende stap. Een belangrijke stap want u moet het idee aan een ander bekend gaan maken. U wilt niet dat een ander er met uw app idee vandoor gaat! Immers een idee (als gedachte) is ook niet te beschermen onder het eigendomsrecht.

iVenture Company hanteert een unieke (juridische) werkwijze waardoor we wel u app idee kunnen vastleggen en de bijbehorende intellectuele eigendommen geheel op uw naam registreren bij het officiële Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Zonder dat u te maken heeft met hoge juridische kosten of lastige & langdurige aanvraagprocedures. Als partner van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom regelen we dat gratis voor u, uiteraard alleen in combinatie met één van onze diensten!

Wist u bijvoorbeeld dat volgens de wet de programmeur bij het schrijven van de code, voor uw app idee, automatisch de houder van het IE-recht van uw app wordt? Onze werkwijze maakt u attent op dergelijke aspecten en zorgt ervoor dat direct alle rechten op uw naam komen en blijven. Zelfs als u onverhoopt voor een andere partij als iVenture Company kiest!
1) Dateren van uw app idee onder geheimhouding

-1- Uw app idee onder geheimhouding

Bij iVenture Company start een samenwerking altijd met een uitgebreide geheimhoudingsovereenkomst. U ontvangt daarna van ons een template met enkele onderdelen zoals Globaal idee, Doelgroep, Afzet gebieden, Type app, Expertise inbreng, ect. Hierdoor komt uw idee op papier, dit zorgt ervoor dat de belangrijkste onderwerpen van uw app idee worden vastgelegd. Dit document zullen we officieel ‘dateren’ met een certificaat. Nu is juridisch aantoonbaar dat u het app idee had op een vastgelegd moment zonder dat het idee publiekelijk is gemaakt. Dit is de eerste belangrijke stap voor het vast leggen van het intellectuele eigendom van uw app idee.

Uw investering: € 495,- (inclusief stap 2, prijs is voor beide stappen samen)
Uw inzet in tijd: Ongeveer 2 uur van uw tijd
U ontvangt: Een dateringscertificaat + geheimhoudingsverklaring

-2- Investering & Business Model Canvas

Onder onze geheimhouding kijken we met u mee naar het beste verdienmodel, de schaalbaarheid van het model, partners en investeerders. Ook geven we advies over bestaande subsidies en investeringsfondsen. Volgens het principe van ‘Business Model Canvas’ doorlopen we samen met uw het gehele plan. Vaak lopen mensen al lang met een app idee rond en is het goed uitgedacht. Echter er blijven altijd onderwerpen over waar een ander expertise voor nodig is en daar vullen wij juist aan. Investering is vaak zo’n onderwerp, indien uw app idee valt binnen onze focus doen wij u zelf ook een investeringspropositie. Onze investering is altijd in ‘mankracht’, dat wil zeggen in declarabele uren uit te drukken (ontwikkelwerk, design of consultancy). Daarnaast brengen we u graag in contact met ons netwerk wanneer er sprake van synergie is.

Uw investering: € 495,- (inclusief stap 1, prijs is voor beide stappen samen)
Uw inzet in tijd: Ongeveer 1 a 1,5 uur van uw tijd
U ontvangt: Investeringspropositie, Plan van aanpak en Business Model Canvas

2) Investering & Business Model Canvas
3) App ontwikkelen

-3- Intellectueel eigendom van uw app idee

Tijdens deze stap gaan we het app idee in meer detail visualiseren door middel van een modeltekening en beschrijving van zgn. ‘gestures’ (bewegingen), menu indeling en functionaliteiten. Dit noemen we een ‘IE-rechten wireframe’. Deze fase is erg belangrijk, we concretiseren en visualiseren voor andere belanghebbende zoals; investeerders, de bank, partners, gebruikers, etc. Voordat we de visualisatie aan derde laten zien, registreren we in deze stap het officiële intellectuele eigendom van uw app idee bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Meestal voor de duur van 5 of 10 jaar. De registratiekosten en alle communicatie met het Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor de gehele aanvraagprocedure zijn inbegrepen in onze prijs. Hierna bent u publiekelijk en juridisch bewijsbaar de houder van het intellectueel eigendom op uw app idee. Afhankelijk van o.a. de gesprekken met de externe partijen bepalen we samen de vervolgstappen.

Uw investering: € 2.495,-
Uw inzet in tijd: Meer dan 1 werkdag van uw tijd (afhankelijk van gesprekken met 3de)
U ontvangt: App wireframe, App documentatie, IE-rechten (incl. aanvraagprocedure)

Back to Top